Klachtenreglement en oudercommissie

In de kinderopvang moet men voldoen aan een aantal eisen, hieronder kun je de links downloaden of bekijken die van belang zijn:

De oudercommissie:

Peuter Kidz is op zoek naar ouders die deel uit  willen maken van een oudercommissie.

Iedere ouder die de ambitie heeft om hieraan mee te willen doen kan zich opgeven hiervoor. Mochten er niet voldoende ouders zijn die zich aanmelden, dan maken we gebruik van de alternatieve ouderraadpleging.

in de volgende link kun je ons volledige reglement lezen

Reglement oudercommissie peuter kidz

 

Klachtenreglement:

Mochten ouders een klacht hebben dan kunnen ze deze natuurlijk als eerste bespreken met de Pedagogisch medewerker. Mocht dit niet afdoende zijn dan kan men andere stappen volgen.

Het volledige reglement lees je hier  Model intern klachtreglement peuter kidz laatste versie[1]