Pedagogisch beleid...

In de kinderopvang is het belangrijk dat er een visie/ beleid op deze opvang bestaat. Medewerkers werken volgens deze visie zodat je als ouder weet waar de opvang voor staat en met welke pedagogische visie zij werken.

We zullen op deze pagina het beleid delen zodat ouders kunnen lezen wat ze mogen verwachten van de opvang.

Op onze locaties kunnen ouders het pedagogisch beleid inzien. In de werkplannen die tevens op locaties liggen kun je lezen op welke wijze er invulling aan het beleid wordt gegeven. Dit zijn plannen die regelmatig worden geëvalueerd aan aangepast.

pedagogisch beleid peuter kidz januari 2024

Lees verder...