Gemeentelijke subsidie.. niks om je zorgen over te maken

Voor ouders met 1 inkomen en voor alle ouders welke een indicatie hebben gekregen voor hun kindje, subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de voorschoolse opvang.

Als we uw inkomensgegevens hebben ontvangen en een eventuele verklaring dat uw kindje een indicatie heeft, dan vragen we deze vergoeding rechtstreeks voor u aan.

Kinderen met een indicatie krijgen 16 uur voorschoolse opvang vergoedt. De indicatie kunt u ontvangen via het consultatiebureau.

Peuter Kidz factureert deze kosten aan de gemeente. U als ouder ontvangt dan ook een factuur van ons die netto is. Hier is de subsidie van de gemeente al afgehaald.