Locatie Buinen

Op ons kinderdagverblijf in Buinen zijn we gevestigd aan de Schoolstraat 8 te Buinen.

We vangen in het voormalige schoolgebouw kinderen op van 0 tot 12 jaar. Binnen het kinderdagverblijf zijn we een peutergroep gestart. Kinderen van 2.5 tot 4 jaar krijgen een aanbod voorschoolse opvang .

We werken met het programma ‘Uk en Puk’ zodat kinderen een volledig aanbod opvang krijgen waardoor ze beter voorbereid naar school gaan.

Het voordeel van deze locatie is dat uw kindje gebracht kan worden naar de kinderdagopvang en dat hij of zij tijdens de reguliere uren opvang extra aandacht krijgen in een kleine groep peuters. Uw kindje wordt gebracht en gehaald daar waar het u past.

Kinderen met een taalachterstand hebben recht op 16 uur voorschoolse opvang. We bieden deze 16 uur per week aan in de ochtenden.