We gaan naar de Voorschool en dan..

Je hebt besloten om je kind(eren) door  Peuter Kidz te laten opvangen. Zowel de ouders als kind(eren) zullen hier in de beginperiode aan moeten wennen. Het ene kind zal een langere periode nodig zijn om te wennen aan de Voorschool dan het andere kind. De pedagogisch medewerker op de groep zal hierin adviseren.

Dan komt de dag dat de voorschool daadwerkelijk van start gaat. Je hebt inmiddels contact gehad met de pedagogisch medewerker(s) van de betreffende locatie. Zij neemt met je door hoe de dagindeling er uit gaat zien, wat je je kindje mee gaat geven en hoe een dagprogramma eruit ziet.

Je kind(eren) worden op een speelse manier voorbereid op de basisschoolperiode. Op de Voorschool is een rijk aanbod van activiteiten die de kinderen stimuleren in hun ontwikkeling.

We maken gebruik van het VE programma van ‘Uk en Puk’. Dit programma stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen. De pop ‘Puk’ is het speelkameraadje van de kinderen. Het werkt met thema’s welke aandacht hebben voor de vier ontwikkelingsdomeinen van kinderen:

    1. taalontwikkeling;
    2. sociaal-emotionele ontwikkeling;
    3. motorische ontwikkeling;
    4. zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.