Huisregels bij Peuter Kidz

Halen en brengen

 • Bent u binnen de Voorschool of de buitenspeelruimte, dan bent u verantwoordelijk voor uw eigen kind tot of vanaf het moment dat u en de pedagogisch medewerker van Peuter Kidz er redelijkerwijs vanuit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Lees dit ook in artikel 12 van de Branchevoorwaarden.
 • Voor het brengen en ophalen van uw kind(eren) vragen wij u zich te houden aan de daarvoor geldende tijden.
 • Tijdens het brengen en halen bent u er alert op dat de buitendeur of een eventueel hek altijd gesloten is. Daarnaast mag u geen onbekenden binnenlaten. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen. Let er bij het sluiten van de deur op, dat de kinderen hun vingers niet tussen de deur hebben.
 • Bij het brengen en ophalen van uw kind meldt u zich altijd even aan en af bij een van de aanwezige pedagogisch medewerkers.
 • Komt uw kind een dag niet, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.
 • Gaat u met vakantie, laat het ons dan ook tijdig weten. Zo kunnen wij de inzet van ons personeel goed afstemmen op het aantal aanwezige kinderen.

Contact en informatie

 • Zijn er wijzigingen in de huiselijke situatie die betrekking hebben op uw kind of heeft u andere informatie die van belang is voor uw kind, geef dit dan door aan een van de aanwezige pedagogisch medewerkers. Denk hierbij aan wijzigingen in de telefonische bereikbaarheid tijdens de opvang of een adreswijziging.
 • Pedagogisch medewerkers/kantoor/oudercommissie informeren u regelmatig over de ontwikkelingen op de vestiging. Wij raden u aan om deze informatie goed door te lezen zodat u goed op de hoogte blijft.

Dagelijkse gang van zaken

  • Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt in en om de Voorscholen.
  • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
  • Het wordt u afgeraden uw kind kostbare of dierbare bezittingen (zoals sieraden, dure kleding, etc.) mee te geven tijdens de opvang. Peuter Kidz  is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van eigendommen van kinderen en ouders.
  •  In verband met het corona virus gelden een protocollen op de scholen. U dient deze te volgen zoals we hebben aangegeven in de nieuwsbrief.