Hoe is Peuter Kidz ontstaan?

Nadat wij al een aantal jaren gastouderbureau Alles Kidz hebben gerund zochten we (Agnes Huizing en Christina Roersma) naar een uitbreiding van ons werk. In 2017 hebben we Kei Kidz opgestart en zijn we doorgegroeid tot een solide organisatie.

Door de ruime kennis en ervaring in het gehele scala van de kinderopvang hebben we de kans gekregen om uit te breiden met het aanbod van Voorschoolse opvang. Door de overname van KONN in Odoorn en van vier voorscholen in de gemeente Borger-Odoorn kunnen we ouders en kinderen ‘kei’ goede opvang aanbieden in alle vormen.

Bij Peuter Kidz staat je kind op de eerste plaats. Zijn/haar veiligheid en acceptatiegevoel is voor ons prioriteit. Ook vinden wij het erg belangrijk dat je kind leert omgaan en rekening leert te houden met anderen. Buiten het spelenderwijs leren, leren wij de kinderen ook normen en waarden aan. Wij proberen ook zoveel mogelijk de motoriek, sociale emotionele, motorische en zintuigelijke ontwikkeling te bevorderen door ze buiten laten spelen.

Voor met name het jonge kind, is het voor de hechting belangrijk dat er weinig wisselingen van pedagogisch medewerkers plaats vinden. De pedagogisch medewerker die uw kind(eren) zal gaan verzorgen is in het bezit van alle diploma’s die nodig zijn. Wij hanteren als norm de scholingseisen die worden gesteld in de CAO kinderopvang. Ook wordt er aandacht besteed aan bijscholing van onze groepsleiding. Om uw kind(eren) goede opvang te kunnen bieden wordt onze groepsleiding gescreend op kundigheid en geselecteerd op karaktereigenschappen zoals toewijding en liefde voor kinderen, communicatieve vaardigheden, geduld en aandacht, etc. Tevens heeft iedereen die bij Peuter Kidz werkt (groepsleiding, stagiaires en vrijwilligers) een actuele verklaring van goed gedrag afgegeven. Uiteraard staan alle medewerkers in het personen register kinderopvang zoals de wet dit eist.

Wij hopen dat door bovenstaande je kind(eren) zich snel thuis zal voelen bij Peuter Kidz en een fijne opvangtijd tegemoet gaat.